MAGAZINES & PARTS SD/SDVE Full Moon Clip 38 Super 8 Sht